Groen op maat

Buitenkamp Begrazing zet schapen in voor het begrazen van bermen, brinken en natuurgebieden alsmede nabeweiding van graslanden.
Hiervoor wordt een tijdelijk raster geplaatst (flexnetten), waartussen schapen lopen. De grote van de groep is afhankelijk van de oppervlakte van het perceel alsmede de specifieke wensen van de opdrachtgever.

Positieve effecten van begrazing door middel van schapen:

  • gevarieerde flora
  • instandhouding van aanwezige fauna
  • gelijkmatige grondstructuur
  • natuurhistorisch karakter

Tijdens de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van getrainde bordercollies. Deze werkhonden worden ingezet bij verplaatsingen van de kuddes, de dagelijkse controles en tijdens de verzorging van de schapen.

Verplaatsing over de weg

In bovenstaande foto is een verplaatsing van de kudde te zien naar een ander begrazingsgebied.